เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
94020001 บ้านควนโนรี BANKUANNORIโคกโพธิ์
94020002 บ้านตุปะ TUPAโคกโพธิ์
94020003 บ้านป่าไร่ BANPARAIโคกโพธิ์
94020004 วัดภมรคติวัน WATPAMORNKATIWANโคกโพธิ์
94020005 บ้านโคกโพธิ์ BANKHOKPHOโคกโพธิ์
94020006 บ้านสามยอด BAN SAMYODโคกโพธิ์
94020007 บ้านท่าคลอง BANTHAKLONGโคกโพธิ์
94020008 บ้านทุ่งยาว BANTUNGYAOโคกโพธิ์
94020009 บ้านโคกต้นสะตอ BANKHOKTONSATORโคกโพธิ์
94020010 วัดบันลือคชาวาส WATBUNLUEKACHAWATโคกโพธิ์
94020011 บ้านควนลังงา BANKUANLANGAโคกโพธิ์
94020012 วัดทรายขาว WATSAIKAOWโคกโพธิ์
94020013 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ Nikhomsangtoneang khokphoโคกโพธิ์
94020014 บ้านท่าเรือ BANTHARUEAโคกโพธิ์
94020015 บ้านควนแตน BANKUANTAENโคกโพธิ์
94020016 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ SOMDEJLUANGPHOTUADDWATCHANGHAIโคกโพธิ์
94020017 วัดอรัญวาสิการาม WATARANWASIKARAMโคกโพธิ์
94020018 บ้านเกาะตา BAN KOTAโคกโพธิ์
94020019 บ้านนาเกตุ BANNAKETโคกโพธิ์
94020020 บ้านคลองช้าง BANKLONGCHANGโคกโพธิ์
94020021 บ้านควนลาแม BANKUANLAMAEโคกโพธิ์
94020022 บ้านบาโงฆาดิง BANBANGOKHADINGโคกโพธิ์
94020023 บ้านชะเมา CHAMAOโคกโพธิ์
94020024 วัดนาประดู่ WATNAPRADOOโคกโพธิ์
94020025 บ้านนาประดู่ Bannapraduโคกโพธิ์
94020026 บ้านควนประ Kuanpraโคกโพธิ์
94020027 บ้านยางแดง BANYANGDANGโคกโพธิ์
94020028 วัดนิคมสถิต WATNIKOMSATITโคกโพธิ์
94020029 วัดสุนทรวารี WATSUNTHONWARIโคกโพธิ์
94020030 บ้านล้อแตก Banlotaek schoolโคกโพธิ์
94020031 วัดธนาภิมุข Watthanaphimukโคกโพธิ์
94020032 บ้านคลองหิน BAN KLONGHINโคกโพธิ์
94020033 บ้านโผงโผง BANPHONGPHONGโคกโพธิ์
94020034 บ้านบาเงง BAN BA-NGENG SCHOOLโคกโพธิ์
94020035 บ้านป่าบอน BANPABORNโคกโพธิ์
94020036 บ้านนาค้อเหนือ BAN NAKHOUEURโคกโพธิ์
94020037 บ้านนาค้อกลาง BANNAKHOKLANGโคกโพธิ์
94020038 บ้านดอนเค็ด donkedโคกโพธิ์
94020039 บ้านนาค้อใต้ BANNAKOATAIโคกโพธิ์
94020041 วัดมะกรูด MAKOUDโคกโพธิ์
94020085 บ้านกระเสาะ Bankrasohมายอ
94020086 บ้านลางสาด Banlangsadมายอ
94020087 บ้านกระหวะ Bankrawaมายอ
94020088 บ้านราวอ Banrawor Schoolมายอ
94020089 บ้านแขนท้าว Bankhantao Schoolมายอ
94020090 บ้านเกาะจัน kohchanมายอ
94020091 บ้านคลองช้าง crongchangมายอ
94020092 บ้านตรัง Bantrang Schoolมายอ
94020093 บ้านเขาวัง Bankaowang Schoolมายอ
94020094 บ้านดูวา Banduva Schoolมายอ
94020095 บ้านถนน BANTANONมายอ
94020096 บ้านมะหุด Banmahud Schoolมายอ
94020097 บ้านควนหยี Bankhuanyee Schoolมายอ
94020098 บ้านบูดน Banbudon Schoolมายอ
94020099 บ้านบาโง BANBANGOมายอ
94020100 บ้านปานัน Banpanan Schoolมายอ
94020101 มายอ (สถิตย์ภูผา) Mayo Sathitphupha Schoolมายอ
94020102 บ้านปาลัส Banpalasมายอ
94020103 บ้านด่าน Bandanมายอ
94020104 บ้านบาละแต Banbalatae Schoolมายอ
94020105 ชุมชนบ้านเมืองยอน Chumchon banmeangkyarg Schoolมายอ
94020107 บ้านน้ำใส Bannamsaiมายอ
94020108 บ้านเจาะบาแน BANJOHBANAEมายอ
94020109 บ้านบูเกะกุง Bhanbukitkungมายอ
94020110 บ้านสะกำ Bansakam Schoolมายอ
94020111 บ้านกูบังบาเดาะ Bankubangbadohมายอ
94020112 บ้านกูวิง Bankuwing schoolมายอ
94020113 บ้านสมาหอ Bansmahor Schoolมายอ
94020114 บ้านบาตะกูโบ Banbatakuboมายอ
94020127 ตลาดปรีกี TALADPRIGEEยะรัง
94020128 บ้านกระโด Bankradoยะรัง
94020129 บ้านสายชล Bansaichonยะรัง
94020130 บ้านละหารยามู banlahanymooยะรัง
94020131 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) KUBAESIRAยะรัง
94020132 บ้านโคกขี้เหล็ก Bankokkeelekยะรัง
94020134 บ้านอินทนิล Baneitanilยะรัง
94020135 ชุมชนบ้านต้นสน Chumchonbantonsonยะรัง
94020136 บ้านบินยา Binyaยะรัง
94020137 บ้านกาแลสะนอ Bankalaesanorยะรัง
94020138 วัดโคกหญ้าคา wadkokyakaยะรัง
94020139 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) Banbra-o ( Kuning) Schoolยะรัง
94020140 บ้านบูโกะ Banbukoh Schoolยะรัง
94020141 บ้านบราโอ Banbra-o Schoolยะรัง
94020142 ชุมชนบ้านบือแนปีแน Banbenaepeenae Schoolยะรัง
94020143 บ้านประจัน Banprajan Schoolยะรัง
94020144 ตลาดนัดบาซาเอ Taladnudbasaaยะรัง
94020145 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) Thairath Witthaya52 School (Chomchon Ban Tonpai)ยะรัง
94020146 บ้านต้นแซะ Ban Tonsaek Schoolยะรัง
94020147 ตลาดนัดต้นมะขาม Taladnad Tonmakham Schoolยะรัง
94020148 ชุมชนวัดอัมพวนาราม Chumchonwadampawanaram Schoolยะรัง
94020149 ชุมชนบ้านพงสตา pongsataยะรัง
94020150 บ้านต้นทุเรียน Bantonturian Schoolยะรัง
94020151 บ้านกรือเซะ Ban Kreusek Schoolยะรัง
94020152 อนุบาลยะรัง Anubanyarangยะรัง
94020153 บ้านระแว้ง Banraweangยะรัง
94020154 ต้นพิกุล Tonpikul Schoolยะรัง
94020155 วัดเกาะหวาย Watkhaowai Schoolยะรัง
94020156 บ้านศาลาสอง Bansalalongยะรัง
94020157 บ้านสิเดะ Bansideh Schoolยะรัง
94020158 บ้านอีบุ๊ Ban e-buhยะรัง
94020159 บ้านบากง Banbakongยะรัง
94020160 บ้านอาโห Ban Arhoยะรัง
94020161 ชุมชนบ้านสะนอ Shumshonbansanorยะรัง
94020162 บ้านคางา Bankangaยะรัง
94020163 บ้านต้นโตนด Bantontanodแม่ลาน
94020164 บ้านวังกว้าง Banwangkwangแม่ลาน
94020165 บ้านควนแปลงงู Bankuanplaengnguแม่ลาน
94020166 บ้านม่วงเตี้ย Banmuangtiaแม่ลาน
94020167 บ้านปลักปรือ plukpreuแม่ลาน
94020168 บ้านคูระ Bankuraแม่ลาน
94020169 บ้านตันหยง Bantanyongแม่ลาน
94020170 วัดบุพนิมิต Watbupanimitแม่ลาน
94020171 บ้านโคกเหรียง Ban Kokriangแม่ลาน
94020172 วัดป่าสวย watpasuayแม่ลาน
94020173 บ้านคลองทราย Banklongsineแม่ลาน