โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200313000451094300045 วัดธนาภิมุข ปากล่อโคกโพธิ์
940201123001221094300122 บ้านกูวิง สาคอใต้มายอ
940201453001391094300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวียะรัง
940201563001431094300143 บ้านศาลาสอง สะดาวายะรัง
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ยแม่ลาน