โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200053000291094300029 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์โคกโพธิ์
940200313000451094300045 วัดธนาภิมุข ปากล่อโคกโพธิ์
940201053001001094300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน ลุโบะยิไรมายอ
940201413001491094300149 บ้านบราโอ ประจันยะรัง
940201443001351094300135 ตลาดนัดบาซาเอ ปิตูมุดียะรัง
940201493001551094300155 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังยะรัง
940201533001311094300131 บ้านระแว้ง ระแว้งยะรัง
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ยแม่ลาน