โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200013000501094300050 บ้านควนโนรี ควนโนรีโคกโพธิ์
940200023000511094300051 บ้านตุปะ ควนโนรีโคกโพธิ์
940200033000531094300053 บ้านป่าไร่ ควนโนรีโคกโพธิ์
940200043000541094300054 วัดภมรคติวัน ควนโนรีโคกโพธิ์
940200053000291094300029 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์โคกโพธิ์
940200063000301094300030 บ้านสามยอด โคกโพธิ์โคกโพธิ์
940200073000321094300032 บ้านท่าคลอง โคกโพธิ์โคกโพธิ์
940200083000331094300033 บ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์โคกโพธิ์
940200093000361094300036 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์โคกโพธิ์
940200103000681094300068 วัดบันลือคชาวาส ช้างให้ตกโคกโพธิ์
940200113000671094300067 บ้านควนลังงา ทรายขาวโคกโพธิ์
940200123000661094300066 วัดทรายขาว ทรายขาวโคกโพธิ์
940200133000651094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือโคกโพธิ์
940200143000631094300063 บ้านท่าเรือ ท่าเรือโคกโพธิ์
940200153000641094300064 บ้านควนแตน ท่าเรือโคกโพธิ์
940200163000521094300052 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ทุ่งพลาโคกโพธิ์
940200173000491094300049 วัดอรัญวาสิการาม ทุ่งพลาโคกโพธิ์
940200183000601094300060 บ้านเกาะตา ทุ่งพลาโคกโพธิ์
940200193000381094300038 บ้านนาเกตุ นาเกตุโคกโพธิ์
940200203000391094300039 บ้านคลองช้าง นาเกตุโคกโพธิ์
940200213000401094300040 บ้านควนลาแม นาเกตุโคกโพธิ์
940200223000411094300041 บ้านบาโงฆาดิง นาเกตุโคกโพธิ์
940200233000431094300043 บ้านชะเมา นาเกตุโคกโพธิ์
940200243000551094300055 วัดนาประดู่ นาประดู่โคกโพธิ์
940200253000561094300056 บ้านนาประดู่ นาประดู่โคกโพธิ์
940200263000571094300057 บ้านควนประ นาประดู่โคกโพธิ์
940200273000581094300058 บ้านยางแดง นาประดู่โคกโพธิ์
940200283000591094300059 วัดนิคมสถิต นาประดู่โคกโพธิ์
940200293000611094300061 วัดสุนทรวารี บางโกระโคกโพธิ์
940200303000621094300062 บ้านล้อแตก บางโกระโคกโพธิ์
940200313000451094300045 วัดธนาภิมุข ปากล่อโคกโพธิ์
940200323000461094300046 บ้านคลองหิน ปากล่อโคกโพธิ์
940200333000471094300047 บ้านโผงโผง ปากล่อโคกโพธิ์
940200343000481094300048 บ้านบาเงง ปากล่อโคกโพธิ์
940200353000691094300069 บ้านป่าบอน ป่าบอนโคกโพธิ์
940200363000701094300070 บ้านนาค้อเหนือ ป่าบอนโคกโพธิ์
940200373000341094300034 บ้านนาค้อกลาง ป่าบอนโคกโพธิ์
940200383000351094300035 บ้านดอนเค็ด ป่าบอนโคกโพธิ์
940200393000441094300044 บ้านนาค้อใต้ มะกรูดโคกโพธิ์
940200413000371094300037 วัดมะกรูด มะกรูดโคกโพธิ์
940200853001251094300125 บ้านกระเสาะ กระเสาะมายอ
940200863001261094300126 บ้านลางสาด กระเสาะมายอ
940200873001131094300113 บ้านกระหวะ กระหวะมายอ
940200883001141094300114 บ้านราวอ กระหวะมายอ
940200893001061094300106 บ้านแขนท้าว เกาะจันมายอ
940200903001241094300124 บ้านเกาะจัน เกาะจันมายอ
940200913001211094300121 บ้านคลองช้าง เกาะจันมายอ
940200923001151094300115 บ้านตรัง ตรังมายอ
940200933001161094300116 บ้านเขาวัง ตรังมายอ
940200943001041094300104 บ้านดูวา ถนนมายอ
940200953001051094300105 บ้านถนน ถนนมายอ
940200963001171094300117 บ้านมะหุด ปะโดมายอ
940200973001181094300118 บ้านควนหยี ปะโดมายอ
940200983001191094300119 บ้านบูดน ปะโดมายอ
940200993001201094300120 บ้านบาโง ปานันมายอ
940201003001271094300127 บ้านปานัน ปานันมายอ
940201013000991094300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอมายอ
940201023001081094300108 บ้านปาลัส ลางามายอ
940201033001091094300109 บ้านด่าน ลางามายอ
940201043001101094300110 บ้านบาละแต ลางามายอ
940201053001001094300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน ลุโบะยิไรมายอ
940201073001021094300102 บ้านน้ำใส ลุโบะยิไรมายอ
940201083001071094300107 บ้านเจาะบาแน ลุโบะยิไรมายอ
940201093001031094300103 บ้านบูเกะกุง ลุโบะยิไรมายอ
940201103001111094300111 บ้านสะกำ สะกำมายอ
940201113001121094300112 บ้านกูบังบาเดาะ สะกำมายอ
940201123001221094300122 บ้านกูวิง สาคอใต้มายอ
940201133001231094300123 บ้านสมาหอ สาคอใต้มายอ
940201143001281094300128 บ้านบาตะกูโบ สาคอบนมายอ
940201273001421094300142 ตลาดปรีกี กระโดยะรัง
940201283001341094300134 บ้านกระโด กระโดยะรัง
940201293001621094300162 บ้านสายชล กอลำยะรัง
940201303001631094300163 บ้านละหารยามู ยะรังยะรัง
940201313001651094300165 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) กอลำยะรัง
940201323001611094300161 บ้านโคกขี้เหล็ก เขาตูมยะรัง
940201343001591094300159 บ้านอินทนิล เขาตูมยะรัง
940201353001601094300160 ชุมชนบ้านต้นสน เขาตูมยะรัง
940201363001361094300136 บ้านบินยา ยะรังยะรัง
940201373001371094300137 บ้านกาแลสะนอ คลองใหม่ยะรัง
940201383001381094300138 วัดโคกหญ้าคา คลองใหม่ยะรัง
940201393001501094300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ประจันยะรัง
940201403001481094300148 บ้านบูโกะ ประจันยะรัง
940201413001491094300149 บ้านบราโอ ประจันยะรัง
940201423001531094300153 ชุมชนบ้านบือแนปีแน ประจันยะรัง
940201433001541094300154 บ้านประจัน ประจันยะรัง
940201443001351094300135 ตลาดนัดบาซาเอ ปิตูมุดียะรัง
940201453001391094300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวียะรัง
940201463001401094300140 บ้านต้นแซะ เมาะมาวียะรัง
940201473001411094300141 ตลาดนัดต้นมะขาม เมาะมาวียะรัง
940201483001641094300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม เมาะมาวียะรัง
940201493001551094300155 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังยะรัง
940201503001511094300151 บ้านต้นทุเรียน ยะรังยะรัง
940201513001521094300152 บ้านกรือเซะ ยะรังยะรัง
940201523001301094300130 อนุบาลยะรัง ยะรังยะรัง
940201533001311094300131 บ้านระแว้ง ระแว้งยะรัง
940201543001321094300132 ต้นพิกุล วัดยะรัง
940201553001331094300133 วัดเกาะหวาย วัดยะรัง
940201563001431094300143 บ้านศาลาสอง สะดาวายะรัง
940201573001441094300144 บ้านสิเดะ สะดาวายะรัง
940201583001451094300145 บ้านอีบุ๊ สะดาวายะรัง
940201593001461094300146 บ้านบากง สะดาวายะรัง
940201603001471094300147 บ้านอาโห สะดาวายะรัง
940201613001561094300156 ชุมชนบ้านสะนอ สะนอยะรัง
940201623001571094300157 บ้านคางา สะนอยะรัง
940201633003201094300320 บ้านต้นโตนด ป่าไร่แม่ลาน
940201643003221094300322 บ้านวังกว้าง ป่าไร่แม่ลาน
940201653003231094300323 บ้านควนแปลงงู ป่าไร่แม่ลาน
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ยแม่ลาน
940201673003251094300325 บ้านปลักปรือ ม่วงเตี้ยแม่ลาน
940201683003261094300326 บ้านคูระ ม่วงเตี้ยแม่ลาน
940201693003271094300327 บ้านตันหยง ม่วงเตี้ยแม่ลาน
940201703003281094300328 วัดบุพนิมิต แม่ลานแม่ลาน
940201713003171094300317 บ้านโคกเหรียง แม่ลานแม่ลาน
940201723003181094300318 วัดป่าสวย แม่ลานแม่ลาน
940201733003191094300319 บ้านคลองทราย แม่ลานแม่ลาน