โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200253000561094300056 บ้านนาประดู่ นาประดู่โคกโพธิ์
940200923001151094300115 บ้านตรัง ตรังมายอ
940201453001391094300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวียะรัง
940201653003231094300323 บ้านควนแปลงงู ป่าไร่แม่ลาน