โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200133000651094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือโคกโพธิ์
940200203000391094300039 บ้านคลองช้าง นาเกตุโคกโพธิ์
940200863001261094300126 บ้านลางสาด กระเสาะมายอ
940201013000991094300099 มายอ (สถิตย์ภูผา) มายอมายอ
940201103001111094300111 บ้านสะกำ สะกำมายอ
940201393001501094300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง) ประจันยะรัง
940201433001541094300154 บ้านประจัน ประจันยะรัง
940201533001311094300131 บ้านระแว้ง ระแว้งยะรัง
940201643003221094300322 บ้านวังกว้าง ป่าไร่แม่ลาน
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ยแม่ลาน