โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200043000541094300054 วัดภมรคติวัน ควนโนรีโคกโพธิ์
940200113000671094300067 บ้านควนลังงา ทรายขาวโคกโพธิ์
940200163000521094300052 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ทุ่งพลาโคกโพธิ์
940200293000611094300061 วัดสุนทรวารี บางโกระโคกโพธิ์
940200323000461094300046 บ้านคลองหิน ปากล่อโคกโพธิ์
940200373000341094300034 บ้านนาค้อกลาง ป่าบอนโคกโพธิ์
940200983001191094300119 บ้านบูดน ปะโดมายอ
940201103001111094300111 บ้านสะกำ สะกำมายอ
940201273001421094300142 ตลาดปรีกี กระโดยะรัง
940201403001481094300148 บ้านบูโกะ ประจันยะรัง
940201443001351094300135 ตลาดนัดบาซาเอ ปิตูมุดียะรัง
940201613001561094300156 ชุมชนบ้านสะนอ สะนอยะรัง
940201643003221094300322 บ้านวังกว้าง ป่าไร่แม่ลาน
940201713003171094300317 บ้านโคกเหรียง แม่ลานแม่ลาน