โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200043000541094300054 วัดภมรคติวัน ควนโนรีโคกโพธิ์
940200053000291094300029 บ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์โคกโพธิ์
940200093000361094300036 บ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์โคกโพธิ์
940200103000681094300068 วัดบันลือคชาวาส ช้างให้ตกโคกโพธิ์
940200123000661094300066 วัดทรายขาว ทรายขาวโคกโพธิ์
940200133000651094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือโคกโพธิ์
940200153000641094300064 บ้านควนแตน ท่าเรือโคกโพธิ์
940200163000521094300052 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ทุ่งพลาโคกโพธิ์
940200173000491094300049 วัดอรัญวาสิการาม ทุ่งพลาโคกโพธิ์
940200193000381094300038 บ้านนาเกตุ นาเกตุโคกโพธิ์
940200233000431094300043 บ้านชะเมา นาเกตุโคกโพธิ์
940200243000551094300055 วัดนาประดู่ นาประดู่โคกโพธิ์
940200283000591094300059 วัดนิคมสถิต นาประดู่โคกโพธิ์
940200293000611094300061 วัดสุนทรวารี บางโกระโคกโพธิ์
940200413000371094300037 วัดมะกรูด มะกรูดโคกโพธิ์
940201553001331094300133 วัดเกาะหวาย วัดยะรัง