โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
940200113000671094300067 บ้านควนลังงา ทรายขาวโคกโพธิ์
940200133000651094300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ ท่าเรือโคกโพธิ์
940201073001021094300102 บ้านน้ำใส ลุโบะยิไรมายอ
940201143001281094300128 บ้านบาตะกูโบ สาคอบนมายอ
940201273001421094300142 ตลาดปรีกี กระโดยะรัง
940201453001391094300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวียะรัง
940201493001551094300155 ชุมชนบ้านพงสตา ยะรังยะรัง
940201523001301094300130 อนุบาลยะรัง ยะรังยะรัง
940201613001561094300156 ชุมชนบ้านสะนอ สะนอยะรัง
940201663003241094300324 บ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ยแม่ลาน