ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านควนโนรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200013000501094300050
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนโนรี
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUANNORI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลควนโนรี
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.674858906
Longitude
101.187238
Tabe 3
Tab 5