ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าไร่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200033000531094300053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าไร่
ชื่อ (อังกฤษ)BANPARAI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลควนโนรี
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.662247412
Longitude
101.1833263
Tabe 3
Tab 5