ข้อมูลสถานศึกษา
วัดภมรคติวัน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200043000541094300054
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดภมรคติวัน
ชื่อ (อังกฤษ)WATPAMORNKATIWAN
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลควนโนรี
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.724843172
Longitude
101.1876443
Tabe 3
Tab 5