ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกโพธิ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200053000291094300029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHOKPHO
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7314539
Longitude
101.098022
Tabe 3
Tab 5