ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสามยอด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200063000301094300030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสามยอด
ชื่อ (อังกฤษ)BAN SAMYOD
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.73769413
Longitude
101.0705406
Tabe 3
Tab 5