ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าคลอง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200073000321094300032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าคลอง
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHAKLONG
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
727555
Longitude
742428
Tabe 3
Tab 5