ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทุ่งยาว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200083000331094300033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งยาว
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUNGYAO
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.718003881
Longitude
101.0688647
Tabe 3
Tab 5