ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกต้นสะตอ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200093000361094300036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกต้นสะตอ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKHOKTONSATOR
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7247709
Longitude
101.0640401
Tabe 3
Tab 5