ข้อมูลสถานศึกษา
วัดบันลือคชาวาส
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200103000681094300068
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบันลือคชาวาส
ชื่อ (อังกฤษ)WATBUNLUEKACHAWAT
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลช้างให้ตก
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.682976417
Longitude
101.0702764
Tabe 3
Tab 5