ข้อมูลสถานศึกษา
วัดทรายขาว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200123000661094300066
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดทรายขาว
ชื่อ (อังกฤษ)WATSAIKAOW
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายขาว
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.673416008
Longitude
101.1047115
Tabe 3
Tab 5