ข้อมูลสถานศึกษา
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200133000651094300065
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)Nikhomsangtoneang khokpho
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าเรือ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.761948822
Longitude
101.0491929
Tabe 3
Tab 5