ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านท่าเรือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200143000631094300063
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)BANTHARUEA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าเรือ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.787211959
Longitude
101.0964266
Tabe 3
Tab 5