ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านควนแตน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200153000641094300064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนแตน
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUANTAEN
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าเรือ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.787814439
Longitude
101.0760444
Tabe 3
Tab 5