ข้อมูลสถานศึกษา
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200163000521094300052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ชื่อ (อังกฤษ)SOMDEJLUANGPHOTUADDWATCHANGHAI
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งพลา
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.668596679
Longitude
101.1664817
Tabe 3
Tab 5