ข้อมูลสถานศึกษา
วัดอรัญวาสิการาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200173000491094300049
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดอรัญวาสิการาม
ชื่อ (อังกฤษ)WATARANWASIKARAM
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งพลา
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.641311904
Longitude
101.172173
Tabe 3
Tab 5