ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเกาะตา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200183000601094300060
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะตา
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KOTA
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งพลา
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.653068222
Longitude
101.1758692
Tabe 3
Tab 5