ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาเกตุ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200193000381094300038
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเกตุ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAKET
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเกตุ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.742726267
Longitude
101.1361264
Tabe 3
Tab 5