ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคลองช้าง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200203000391094300039
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKLONGCHANG
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเกตุ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.736315434
Longitude
101.1624703
Tabe 3
Tab 5