ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านควนลาแม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200213000401094300040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนลาแม
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUANLAMAE
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเกตุ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.753346675
Longitude
101.1635223
Tabe 3
Tab 5