ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบาโงฆาดิง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200223000411094300041
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบาโงฆาดิง
ชื่อ (อังกฤษ)BANBANGOKHADING
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเกตุ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.756901167
Longitude
101.1819749
Tabe 3
Tab 5