ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านชะเมา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200233000431094300043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชะเมา
ชื่อ (อังกฤษ)CHAMAO
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเกตุ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.7648862
Longitude
101.1351122
Tabe 3
Tab 5