ข้อมูลสถานศึกษา
วัดนาประดู่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200243000551094300055
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนาประดู่
ชื่อ (อังกฤษ)WATNAPRADOO
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.674584195
Longitude
101.1461221
Tabe 3
Tab 5