ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาประดู่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200253000561094300056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาประดู่
ชื่อ (อังกฤษ)Bannapradu
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.685489684
Longitude
101.1424569
Tabe 3
Tab 5