ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านควนประ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200263000571094300057
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนประ
ชื่อ (อังกฤษ)Kuanpra
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.6834238
Longitude
101.1371467
Tabe 3
Tab 5