ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านยางแดง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200273000581094300058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางแดง
ชื่อ (อังกฤษ)BANYANGDANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.710918425
Longitude
101.1365349
Tabe 3
Tab 5