ข้อมูลสถานศึกษา
วัดนิคมสถิต
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200283000591094300059
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนิคมสถิต
ชื่อ (อังกฤษ)WATNIKOMSATIT
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.715748553
Longitude
101.1300848
Tabe 3
Tab 5