ข้อมูลสถานศึกษา
วัดสุนทรวารี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200293000611094300061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดสุนทรวารี
ชื่อ (อังกฤษ)WATSUNTHONWARI
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางโกระ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.757193002
Longitude
101.0916337
Tabe 3
Tab 5