ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านล้อแตก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200303000621094300062
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านล้อแตก
ชื่อ (อังกฤษ)Banlotaek school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางโกระ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.755310368
Longitude
101.1100671
Tabe 3
Tab 5