ข้อมูลสถานศึกษา
วัดธนาภิมุข
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200313000451094300045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดธนาภิมุข
ชื่อ (อังกฤษ)Watthanaphimuk
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากล่อ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.621346391
Longitude
101.1892888
Tabe 3
Tab 5