ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านคลองหิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200323000461094300046
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองหิน
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KLONGHIN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากล่อ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.621347599
Longitude
101.1892894
Tabe 3
Tab 5