ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโผงโผง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200333000471094300047
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโผงโผง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPHONGPHONG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากล่อ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.6247989
Longitude
101.1692388
Tabe 3
Tab 5