ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านบาเงง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200343000481094300048
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบาเงง
ชื่อ (อังกฤษ)BAN BA-NGENG SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปากล่อ
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.632432222
Longitude
101.1913516
Tabe 3
Tab 5