ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าบอน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200353000691094300069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าบอน
ชื่อ (อังกฤษ)BANPABORN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าบอน
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.709340489
Longitude
101.0891362
Tabe 3
Tab 5