ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาค้อเหนือ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200363000701094300070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาค้อเหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NAKHOUEUR
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าบอน
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.702716245
Longitude
101.1018742
Tabe 3
Tab 5