ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาค้อกลาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200373000341094300034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาค้อกลาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAKHOKLANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าบอน
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.710018796
Longitude
101.099387
Tabe 3
Tab 5