ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนเค็ด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200383000351094300035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเค็ด
ชื่อ (อังกฤษ)donked
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าบอน
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.720789001
Longitude
101.0964759
Tabe 3
Tab 5