ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาค้อใต้
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200393000441094300044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาค้อใต้
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAKOATAI
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะกรูด
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.714351427
Longitude
101.1137057
Tabe 3
Tab 5