ข้อมูลสถานศึกษา
วัดมะกรูด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200413000371094300037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดมะกรูด
ชื่อ (อังกฤษ)MAKOUD
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลมะกรูด
อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.73584942
Longitude
101.1126
Tabe 3
Tab 5