ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกระเสาะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200853001251094300125
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเสาะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankrasoh
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระเสาะ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.74165327
Longitude
101.3811464
Tabe 3
Tab 5