ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านลางสาด
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200863001261094300126
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลางสาด
ชื่อ (อังกฤษ)Banlangsad
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระเสาะ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.750280164
Longitude
101.3926095
Tabe 3
Tab 5