ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกระหวะ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
940200873001131094300113
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระหวะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bankrawa
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกระหวะ
อำเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์94190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
6.762920529
Longitude
101.4408111
Tabe 3
Tab 5